SB Real Estate koopt pand Hema

SB Real Estate is de nieuwe eigenaar van het pand van HEMA in de Aarhof. Met deze aankoop is het hele winkelcentrum in één hand gekomen. Sinds de jaren 70 is De Aarhof uitgebreid en is het pand van HEMA midden in het winkelcentrum komen te liggen. SB Real Estate BV is sinds augustus 2019 eigenaar van Winkelcentrum Aarhof en heeft de ambitie om het complex sterk te moderniseren, te verduurzamen, woningen toe te voegen en het winkelgebied een nieuwe impuls te geven. Hierdoor krijgt De Aarhof weer een centrale positie in het hart van Alphen aan den Rijn.

Marcel Dammers, projectleider SB: “vanaf het begin hebben wij in het ontwerpproces steeds ‘om de Hema heen’ gewerkt. De verwerving van het pand stelt ons in staat om de indeling van de winkels en het ontwerp van de woningen te verbeteren”. Het winkelcentrum krijgt een flinke facelift waarbij meer nadruk zal komen te liggen op aanbod van dagelijkse goederen en diensten. Zo zullen een tweede supermarkt en een vershof worden toegevoegd. Hiermee is de weg vrij om een definitief ontwerp op te stellen en daarmee toe te werken naar de aanvraag van de omgevingsvergunning en de bestemmingsplanwijziging eind dit jaar.


Herontwikkeling Aarhof gaat door!

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft ingestemd met het ontwerp voor een gemoderniseerde Aarhof!

De revitalisatie van De Aarhof wordt het sluitstuk van de herontwikkeling van het centrum van Alphen. Met de toevoeging van ruim 320 woningen wordt er een forse bijdrage geleverd aan de Alphense woningbouwopgave. Het winkelcentrum krijgt een ‘extreme make-over’ en zal een meer dagelijks karakter krijgen.

Het plan krijgt steun van de overgrote meerderheid van de raadsleden. Met het akkoord ligt de weg open voor een intensief ontwerp- en participatietraject om uiteindelijk tot een bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning te komen.